Údolní nádrž Slapy je mimopstruhovým revírem
Patří mezi nejvýznamnější rybářské revíry České republiky co do úspěšnosti v dosahování úlovků ušlechtilých druhů ryb. Vedle kapitálních úlovků kapra se zde každoročně loví i vysoké množství ryb dravých, především sumců, candátů a štik. Uživatelem a hospodářem na tomto revíru je Český rybářský svaz, Územní svaz města Prahy.

Doklady k lovu ryb
Mezi doklady, které si musíte zajistit a mít u sebe při rybaření patří:
1. povolenka k lovu ryb – zakoupíte zde
2.
rybářský lístek – si zakoupíte na obecním úřadě s rozšířenou působností

Ceny povolenek pro nečleny        Ceny povolenek pro členy ČRS, MRS
ČRS, MRS a cizince
7 dní / 700,- Kč 7 dní / 500,- Kč

Popis revíru s pravidly lovu ryb
Rybářský revír Vltava 10-14 – údolní nádrž Slapy začíná u tělesa hráze ú.n.Slapy v Třebenicích a končí tělesa hráze údolní nádrže Kamýku nad Vltavou. K revíru patří také bývalé řečiště Mastníku od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím v polovině ohbí Mastníku mezi bývalým mlýnem a Hrádkem a dále pak úsek Brziny od ústí do údolní nádrže až k hraničním tabulím pod mlýnem v Hrachově. Před zahájením lovu ryb máte povinnost zapsat do povolenky k lovu datum a číslo revíru 401 022.

Lov ryb je ú.n.Slapy povolen celoročně
Dravé druhy ryb (sumec, candát, štika, bolen) jsou hájeny od 1. 1. do 15.6.
Lov přívlačí, hlubinou přívlačí a lov na nástražní rybku je povolen od 16. 6. do 31.12.
V době od 16. 6. do 31.8. je v celém revíru povolen lov tzv. 24 hodinový lov ryb.
Lov z plavidel, zavážení nástrah a lov dravých ryb na bójku je na této nádrži povoleno.

další informace ……
V jednom dnu lovu si můžete ponechat pouze 2 ks kapra, štiky, candáta, bolena, sumce nbo jejich kombinaci. Další ulovené ryby z těchto druhů musíte neprodleně a šetrně vrátit zpět do vody. Celkem si můžete ponechat v jednom dnu lovu nejvýše 7 kg všech druhů ryb. Ponechané ryby musíte zapisovat do povolenky k lovu ryb podle druhu. Při lovu na položenou nebo lovu na plavanou můžete nejvýše 2 udice a na každé udici nejvýše 2 návazce s jednoduchými háčky nebo 1 návazec s dvojháčkem nebo trojháčkem. Při lovu na živočišnou nástrahu mohou bát použity i výceháčkové systémy s nejvýše 3 háčky (jedno, dvoj nebo trojháčky). Při lovu přívlačí nebo hlubinnou přívlačí můžete použít pouze 1 udici s 1 umělou nebo přirozenou nástrahou.

fotogalerie – Rybaření Slapy